Joods Lyceum Fischerstraat 133-135 Den Haag © Paul Krugerschool, OBS de Springbok

Eén van de leraren die lesgeeft op de school is meneer G. Italie. Hij geeft les in Grieks en Latijn (klassieke talen) op het gymnasium. Meneer Italie schrijft in een dagboek over wat hij meemaakt. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.
Het geloof staat op de eerste plaats in zijn leven en iedereen in de familie probeert te leven volgens de regels van het joodse geloof.

Later in de oorlog wordt meneer Italie samen met zijn vrouw en dochter en jongste zoon naar verschillende concentratiekampen gestuurd. De hele familie overleeft de oorlog, behalve Paul, de oudste zoon. Na de oorlog verschijnt het dagboek van meneer Italie als boek. Daarin kan je lezen hoe hij alles heeft beleefd.


Freddie David Bram da Silva was van 15 oktober 1941 tot begin januari 1943 als docent verbonden aan het Joods Lyceum voor de vakken aardrijkskunde en plant- en dierkunde. Voor zijn benoeming aan het Joods Lyceum was hij leraar aan het Rijnlands Lyceum in Wassenaar, waar hij als jood eind 1940 is ontslagen.

Freddie David Bram da Silva was een van de jongste docenten op het Joods Lyceum. Een collega schreef na de oorlog over hem: Hij was ontwapenend naïef en hij kon heel goed met de leerlingen opschieten. Velen waren gek op hem. Met enorme ijver en energie richtte hij zich op de school en de leerlingen. Er was geen leerling die in die dagen tevergeefs een beroep op hem deed.

Hij heeft leerlingen geholpen een onderduikplaats te vinden. Hij is zelf tijdens de onderduik opgepakt.

Joodse leraren

Oorlogsdagboek van G. Italie.

Freddy David Bram da Silva